คลังเก็บป้ายกำกับ: เช็คยอดเงิน

เบอร์น่ารู้ ทรูมูฟ เอช True Move H แบบเติมเงิน วิธีกดง่ายๆ

เบอร์น่ารู้ ทรูมูฟ เอช True Move H

เบอร์น่ารู้ ทรูมูฟ เอชเบอร์น่ารู้ ทรูมูฟ เอช บริการตรวจสอบข้อมูล

 • ตรวจสอบหมายเลขของคุณ กด *933# แล้วโทรออก
 • ตรวจสอบหมายเลขของคนที่จะโทรหา ว่าอยู่ในเครือข่าย ทรูมูฟ เอช True Move H หรือ ไม่ กด *933*เบอร์ปลายทาง 10 หลัก# แล้วโทรออก
 • เช็คยอดเงิน โบนัส และวันใช้งานคงเหลือ กด #123# แล้วโทรออก
 • เช็คโปรโมชั่นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ กด *935# แล้วโทรออก (รอรับ SMS)
 • เช็คยอดโบนัสโทรฟรี (นาที) กด #123*1# แล้วโทรออก
 • เช็คยอด เน็ต 3G และ WiFi กด *900# แล้วโทรออก
 • เช็คยอด SMS คงเหลือ กด *123*3# แล้วโทรออก
 • เช็คยอด MMS คงเหลือ กด *123*2# แล้วโทรออก
 • เปลี่ยนโปรโมชั่น โทร 9305
 • เปลี่ยนภาษาของระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร 9304

เบอร์น่ารู้ ทรูมูฟ เอช บริการแพ็กเกจเสริม

 • ซื้อแพ็กเกจเสริม กด *900*รหัสแพ็กเกจ# แล้วโทรออก
 • แพ็กเกจเสริม ไม่อั้นคูณสาม คลิกที่นี่

เบอร์น่ารู้ ทรูมูฟ เอช บริการเติมเงิน

 • เติมเงินค่าโทร กด *123*รหัสบัตรเงินสด 14 หลัก# แล้วโทรออก
 • เติมเงินค่าโทรให้เพื่อน กด *123*รหัสบัตรเงินสด 14 หลัก*เบอร์ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน 10 หลัก# แล้วโทรออก

เบอร์น่ารู้ ทรูมูฟ เอช บริการอินเตอร์เน็ต

 • เปิดบริการ อินเตอร์เน็ต (ในประเทศ) กด *902*01# แล้วโทรออก
 • ปิดบริการ อินเตอร์เน็ต (ในประเทศ) กด *902*02# แล้วโทรออก
 • เปิดบริการ อินเตอร์เน็ต (ต่างประเทศ) กด *113*1# แล้วโทรออก
 • ปิดบริการ อินเตอร์เน็ต (ต่างประเทศ) กด *113*2# แล้วโทรออก
 • ขอรหัสใช้งาน WiFi กด *871*4# แล้วโทรออก
 • สมัครบริการ SMS แจ้งการใช้งานอินเตอร์เน็ต กด *902*03# แล้วโทรออก
 • ยกเลิกบริการ SMS แจ้งการใช้งานอินเตอร์เน็ต กด *902*04# แล้วโทรออก

เบอร์น่ารู้ ทรูมูฟ เอช บริการข้อความ SMS

 • ยกเลิกข้อความ SMS ข่าว โฆษณา กด *137 แล้วโทรออก กด 1
 • ยกเลิกข้อความ SMS ที่คิดค่าบริการ กด *137 แล้วโทรออก กด 2

เบอร์น่ารู้ ทรูมูฟ เอช บริการโทรศัพท์

 • โอนสาย (Call Forwarding) กด **21*หมายเลขปลายทาง# แล้วโทรออก
 • ยกเลิกการโอนสาย (Call Forwarding) กด ##21# แล้วโทรออก
 • ระงับการโทรออก กด *33*รหัสส่วนตัว# แล้วโทรออก (รหัสส่วนตัว 0000)
 • ยกเลิกระงับการโทรออก กด #33*รหัสส่วนตัว# แล้วโทรออก
 • ระงับการโทรออกไปต่างประเทศ กด *331*รหัสส่วนตัว# แล้วโทรออก (รหัสส่วนตัว 0000)
 • ยกเลิกระงับการโทรออกไปต่างประเทศ กด #331*รหัสส่วนตัว# แล้วโทรออก
 • ระงับสายเรียกเข้า ขณะอยู่ต่างประเทศ กด *351*รหัสส่วนตัว# แล้วโทรออก (รหัสส่วนตัว 0000)
 • ยกเลิกระงับสายเรียกเข้า ขณะอยู่ต่างประเทศ กด #351*รหัสส่วนตัว# แล้วโทรออก
 • ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศผ่านบริการ 006 กด *006*รหัสประเทศ# แล้วโทรออก (รอรับ SMS)
 • ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศผ่านบริการ 00600 กด *600*รหัสประเทศ# แล้วโทรออก (รอรับ SMS)
 • Call Me Back แจ้งให้หมายเลขปลายทางโทรกลับเมื่อโทรออกไม่ได้ กด *911*เลขหมายโทรศัพท์มือถือปลายทาง 10 หลัก# แล้วโทรออก
 • Call Me Please แจ้งให้หมายเลขปลายทางโทรกลับ กด *922*เลขหมายโทรศัพท์มือถือปลายทาง 10 หลัก# แล้วโทรออก